Revizyon Yeni̇leme ( Retrofit )

Revizyon Yeni̇leme ( Retrofit )

Revizyon nedir ?

Revizyon, meydana gelen çalışmanın incelendikten sonra tekrardan gözden geçirilmesi manasına gelmektedir. Raporlar, fizibilite raporları, proje sunumları vb. pek çok çalışmanın revizyona uğraması söz konusudur. Türk Dil Kurumu’na göre revizyon, yapılan çalışma üzerinde değişiklikler veya düzeltmeler anlamına gelmektedir. Ayrıca revizyon, uzun süreli çalışmaların yeni uygulamalara benzetilmesi ve yeni koşullara adapte edilmesi manasına da gelmektedir.

Prosesler ve Detaylar :

Makinenin etüd edilmesi ve ilk durum değerlendirmesi : ULUAY CNC Takım Tezgahları tarafından retrofit çalışması için kabul edilen makineler ilk değerlendirme sonrası demontaj işlemine alınır. Tüm montaj ve alt montaj ekipmanları sökülerek hasar analizi yapılır ve hangi parçaların değişmesi gerektiğine karar verilir.

Değişim, işleme ve onarımların yapılması : Atölyemize gelen tüm makinelerin demontaj öncesi ilk incelemelerinin yapılarak genel durum değerlendirmesi ortaya çıkarılır. Proje süresince ihtiyaç olabilecek parçaların önceden belirlenmesi, temin sürelerini kısaltmada ve işlerin planlamasında bizlere de avantaj sağlamaktadır. Müşterilerimize yol gösterip retrofit çalışmasına karar vermelerinde yardımcı olması ve retrofit maliyetinin yaklaşık olarak belirlenmesi için ilk değerlendirmeleri fabrikanızda da yapabilmekteyiz. Amacımız makinelerinizin verimlilik ve güvenilirliğini arttırarak yeniden orijinal performans değerlerine geri dönmesi.

Makine ve ekipmanların boyanması : Bir kere demontajı yapılmış ve boyanması gereken tüm parçalar basınçlı su ile yıkanarak temizlenir. Temizlik sonrası parçalar hasar, deformasyon yönüyle yeniden incelenir. Çatlak ya da kırık olan bölgeler doldurulup onarıldıktan sonra kumlama ve kaplama işlemine geçilir. Boya öncesi yapılan kaplama, ilerleyen zamanda çatlamaların önüne geçmek ve final boyanın düzgün bir yüzeye sahip olmasını sağlamaktadır. Boyama işlemi tamamlandığında makineleriniz yeniden ilk günkü gibi yeni görünecektir.

Elektrik-Elektronik ekipmanların değişimi ya da modernizasyonu : Sürücüler, servo motorlar, asenktron motorlar, cetveller, enkoderler, sensörler ve varsa diğer ölçüm ekipmanlarının Kontrolü ve gerekirse yenilenmesi.

Kurulum ve makine ilk kabulu :Tüm işlemleri tamamlanan makinenin müşteri tarafında kurulumu, ilk parça işleme ve geometrik onaylarının verilerek kabul edilmesi.